کودک درون من، اکتیو تشریف داره - مطالب دی 1395


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

وقتی شوهرجان خونه نیست نهار و شام و صبحونه ساعتش مشخص نیست

مثلا صبحونه نمیخوریم نهار هم ساعت ۱۲ و شام هم ساعت ۱۷ یا ۱۸ میخوریم

ساعت ۲۱ هم می خوابیم.

دیگه غذا نمی چسبه تصمیم گرفتم روزایی که خونه نیست روزه بگیرم.

امروز رو روزه بودم تا  اذان ۴۵دقیقه مونده گشنه م نیست

کوکوی سبزی یکی از غذاهایی هست که من شدیدا بهش علاقه دارم

درست کردم شاید بتونم یکم بخورم ... بفرمایین    کلیک


[چهارشنبه 1395/10/29] [17:05] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری

قبلنا نه کامنتی تایید میکردم نه هر روز پست میذاشتم

کسی هم کاری به کامنتای تایید نشده م و آپ های دیر به دیرم نداشت

الان وقتی چند روز نیستم یا کامنت یکی تایید نمیشه قهر میکنه

ملت اعصاب ندارن  شایدم من زیادی خاطرخواه دارم خخخ

[شنبه 1395/10/25] [15:41] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری

دوستان برین گوگل بزنید "کودک درون من، اکتیو تشریف داره"

انقد باحاله خودم تا حالا امتحان نکرده بودم یکی از دوستان بهم گفت ذوق کردم


[یکشنبه 1395/10/12] [22:30] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری

سه سال قبل عمه کوچیکم وصل کردن آستین به بالاتنه لباس رو از من یاد گرفت

یعنی چیزی از خیاطی نمی دونست

حتی کار کردن با چرخ پس دوزی هم بلد نبود

دیروز شنیدم که الان داره لباس عروس و مجلسی و حتی پالتو میدوزه کارش حرف نداره

هنر من همینجوری راکد مونده حسود نیستما

اینم یکی از نمونه کاراش که برای خواهر زاده م دوخته خودم عکسشو گرفتم کلیک

[شنبه 1395/10/11] [07:40] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری

انقد بدم میاد دست به برف بزنم  خیلی با سرما بدم

شب گذشته رفتیم بیرون برف بازی کردیم چون من دستام یخ کرده بود

نمی زدم همش میخوردم

دوستان ازم خواسته بودن آدم برفی درست کنم دستکش هم نداشتم

همینطوری درست کردم دستام هنوزم میسوزه کلیک

[دوشنبه 1395/10/6] [18:45] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری

دیشب خونه مامان بودیم هوا انقدر سرد بود که دیگه بخاری هم جواب نمیداد

منکه خونه پالتو پوشیده بودم و زیر پتو بودم

مامان میگفت بچه که بودیم زمستون میرفتیم حمام عمومی

موهامون هم که بلند موقع برگشتن تا میخواستیم برسیم خونه موهامون یخ میزد

دیگه خونه که میرسیدیم موهامونو خشک نمیکردیم یخ آب میکردیم 
[چهارشنبه 1395/10/1] [23:04] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری