کودک درون من، اکتیو تشریف داره - مطالب آبان 1394


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

من اومدم اینجا ناگفته های خودمو تو دیوار مجازی بنویسم نه اینکه دل ببندم به شماها
والا حوصله ی عشق و عاشقی رو ندارم
هر وقت هم بخوام از اینجا میرم مجبورم نکنید دوباره برگردم
بس که نمکم من هیچکس دوست نداره ازم دور باشه


[چهارشنبه 1394/08/20] [21:38] [فاطمه ] کامنت