تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - تولد شوهر جان


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

چند روز دیگه تولد شوهرجانه و هنوز هیچ برنامه ای ندارم مگه این نت میذاره

اصلا برای مردا چی کادو بدی که خوشحال بشن؟؟؟

من هر سال تولد و سالکرد ازدواج و ... نمی دونم چطوری خوشحالش کنم

مثلا یه ادکلنی چیزی میگیرم بعد خودم ازش استفاده میکنم

کادوی اسما شاهکار خودشه کلیک

[سه شنبه 1395/09/2] [10:03] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری