کودک درون من، اکتیو تشریف داره - ماتویه


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

من فاطمه ملقب به فاطی

تو دنیای واقعی همه فاطی صدام می زنند

همین الان یه اس ام اس از طرف خواهرم اومد که نوشته بود ... اصلا خودتون ببینید کلیک

"ماتویه" برگرفته از اسم فاطمه 

[چهارشنبه 1395/08/26] [09:05] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری