تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - خلاقیت


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

سرم تو گوشی بود که متوجه شدم ساعتی میشه که صدای اسما نیومده

یواش رفتم از در اتاقش نگاه کردم دیدم با کاغذهای رنگی سرشو گرم کرده

مثلا ندیدمش

بعد از یه ساعت خودش صدام کرد که مامان بیا ببین چی درست کردم

و من همین جا بود که شاهد خلاقیت اسما در نقاشی شدم

راستش به خودم افتخار میکنم که همچین دختر هنرمندی دارم   کلیک

[سه شنبه 1395/08/18] [11:03] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری