کودک درون من، اکتیو تشریف داره - اولین برف امسال

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

اولین برف امسال

دیشب تو اون هوای سرد هوس موتور سواری کردیم فکر کردیم فیلم هندیه

از خونه که دور شدیم پشیمون شدیم

تا خود صبح فقط یخ زدم .... اولین برف امسال تبریز  کلیک

کامنتارو هم جواب میدم فعلا زیر پتو به سر می برم

 نوشته شده در  شنبه 1395/08/15 ساعت 08:18   :توسط [اوزومم]   دوستلارین سوزلری