تبلیغات


کودک درون من، اکتیو تشریف داره - کاردستی با گِل

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

کاردستی با گِل

اینم از آدمک خوشگل که دخترم با گِل درستش کرده

دیگه اینو من درستش نکردم فقط کمکش کردم کلیک

رنگ آمیزی آدمک هم خودش تنهایی کرده

راستی گِل رس هست دیگه؟ نتونستم پیدا کنم از یکی از همکلاسی های اسما گرفتم

 نوشته شده در  سه شنبه 1395/08/11 ساعت 12:19   :توسط [فاطمه]   دوستلارین سوزلری