تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - من زن نمونه ام


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

یه زن نمونه باید صبح شوهرشو بفرسته سرکار و بشینه صبحونه شو بخوره کلیک

بعد ظهر که شد دخترشو بفرسته مدرسه و چراغ مودم رو روشن کنه   کلیک

بعد بره یه گوشه بشینه و مثل بچه های خوب

از خودش پذیرایی کنه و با تبلت پست بذاره که خسته نشه

کلیک   هوس ننمایید

من یه زن نمونه ام خدا حفظم کنه


[شنبه 1395/08/1] [13:47] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری