تبلیغات


کودک درون من، اکتیو تشریف داره - من زن نمونه ام

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

من زن نمونه ام

یه زن نمونه باید صبح شوهرشو بفرسته سرکار و بشینه صبحونه شو بخوره کلیک

بعد ظهر که شد دخترشو بفرسته مدرسه و چراغ مودم رو روشن کنه   کلیک

بعد بره یه گوشه بشینه و مثل بچه های خوب

از خودش پذیرایی کنه و با تبلت پست بذاره که خسته نشه

کلیک   هوس ننمایید

من یه زن نمونه ام خدا حفظم کنه


 نوشته شده در  شنبه 1395/08/1 ساعت 12:47   :توسط [فاطمه]   دوستلارین سوزلری