تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - کار دستی


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

آرامش یعنی داشتن من

والا انگار ژلوفنم

معلم اسما گفته بود با مکعب کاردستی درست کنید

منم براش یه جامدادی مقوایی درست کردم

کلیک

کلیک


پ.ن : سلاااااام ژلوفن..خخ

ژلوفن چیه فاطمه شما تاج و سرور من هستی ..

فدایی داری..

فدای اون خنده هات بشم

راستش من تا حالا ژلوفن نخوردم تلخه یا خوشمزه ست

.

.

صاحب این کامنت خودشو معرفی کنه لدفن

چرا آدرس نذاشته من بفهمم ژلوفن و تاج و سرور کی ام؟

[دوشنبه 1395/07/26] [09:08] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری