تبلیغات


کودک درون من، اکتیو تشریف داره - دوست مجازی من

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

دوست مجازی من

تو را نه چشم هایم می بیند و نه دست هایم لمست می کند

تنها با تمام وجود حست میکنم

چه شباهتی با خدا داری

دوست مجازی من بودنت را قدر می دانم  :) نوشته شده در  شنبه 1395/07/24 ساعت 10:39   :توسط [فاطمه]   دوستلارین سوزلری