تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - انسان جایزالخطاست


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

تیک همه کامنتارو زدم که تایید کنم

حواسم نبود دکمه حذف رو زدم همه پاک شدن

فکر کنم الان دوستان همه بریزن سرم ... شرمنده

اینهمه زحمت کشیده بودم جواب زیر کامنتا نوشته بودماااا

جا داره این جمله رو تغییر بدم و بنویسم "انسان ممکن الخطاست" نه جایزالخطا

[پنجشنبه 1395/07/22] [18:18] [nilay ] دوستلارین سوزلری