کودک درون من، اکتیو تشریف داره - یا علی اصغر


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

 

باید کوچک زندگی کرد و بزرگ مُرد

السلام علیک یا علی اصغر ابن الحسین (ع)


[دوشنبه 1395/07/19] [10:15] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری