تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - شکل قلب با دست


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

آقا دیروز با شوهرجان هر کاری کردیم نتونستیم دستامونو به شکل یه قلب دربیاریم و

ازش عکس بگیریم که من بذارم تو پروفایلم

انقد خندیدیم که اصلا دستای هیچکدوممون انعطاف پذیر نیستند

من خیلی حسودیم میشه وقتی خواهرم عکس پروفایلش همینه

من فقط میتونم عکسای مجازی بذارم

تا دلتون بخواد تونستیم اشکال هندسی جدید بسازیم جز قلب



[سه شنبه 1395/07/6] [14:01] [nilay ] دوستلارین سوزلری