کودک درون من، اکتیو تشریف داره - نوشته 7


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

سه ماه تمام قرص اسید فولیک خوردم و بعدش دیگه از بچه دار شدن منصرف شدیم
انقد که من از بچه دار شدن میترسم
مسلمونا از داعش نمی ترسند
[سه شنبه 1394/10/15] [19:14] [فاطمه ] کامنت