تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - کوفته تبریزی


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

مامان می گفت من هیچوقت ندیدم تو کوفته درست کنی

اصلا بلدی یا نه؟

بهم برخورد

شام دعوتش کردم و براش کوفته درست کردم

حالا من کوفته رو تزیین نمی کنم چون قرار بود عکسشو بذارم

به یاد هزار پای پست قبلی تزیینش کردم  کلیک

[شنبه 1395/07/3] [06:24] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری