تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - دوازده پا :|


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

از خیلی وقت پیش  پارچه های خوش رنگ رو جمع میکردم

هم بخاطر دوست داشتن رنگ های روشن پارچه ها بود

و هم اینکه تو فکر دوختن یه هزار پا برای اسما بودم

بالاخره دوختم و تمومش کردم فقط هزار پامون ۱۲ تا پا داره

چشمای هزار پا هم دکمه های پالتو پارسال منه

طول هزار پا ۸۵ سانتیمتر هست.  کلیک کنید

[سه شنبه 1395/06/30] [11:33] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری