تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - خیاطی


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

هیچوقت از خیاطی خوشم نمی اومد

ولی خب وقتی یه چیزی می دوزم همه میگن حیف این هنر که راکد مونده

خیاطی رو از مامانم یاد گرفتم یه زمانی مامان خیاط ماهری بوده

دیروز اینو برا اسما دوختم   کلیک کنید

[دوشنبه 1395/06/22] [18:03] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری