کودک درون من، اکتیو تشریف داره - عروسی دیشب

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

عروسی دیشب

دیشب رفته بودیم عروسی نوبت رقص من که شد

یه آهنگی گذاشتن که نه آذری بود نه فارسی خیلی هم ضایع بود آهنگش

تازه با عروس خانوم هم رقصیدم

اینم آهنگی که من و عروس خانوم باهاش رقصیدیم  کلیک کنید


 نوشته شده در  یکشنبه 1395/06/14 ساعت 09:40   :توسط [فاطمه]   دوستلارین سوزلری