کودک درون من، اکتیو تشریف داره - نوشته 5

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

نوشته 5

من اومدم اینجا ناگفته های خودمو تو دیوار مجازی بنویسم نه اینکه دل ببندم به شماها
والا حوصله ی عشق و عاشقی رو ندارم
هر وقت هم بخوام از اینجا میرم مجبورم نکنید دوباره برگردم
بس که نمکم من هیچکس دوست نداره ازم دور باشه


 نوشته شده در  چهارشنبه 1394/08/20 ساعت 22:38   :توسط [فاطمه]   کامنت