تبلیغات


کودک درون من، اکتیو تشریف داره - می رم و برمیگردم

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

می رم و برمیگردم

دوستان چند روز نیستم مواظب خودتون و خوبیاتون باشید

می دونم من نباشم دنیای مجازی بی روح می شه قول میدم خیلی زود برگردم

نمی گم دوستون دارم چون از دروغ گفتن بدم میاد 

روزهای زندگیتون پر باشه از نگاه خدا

آلّلها تاپشیرام سیزی = به خدا می سپارمتون

 نوشته شده در  پنجشنبه 1395/06/11 ساعت 09:50   :توسط [فاطمه]   دوستلارین سوزلری