کودک درون من، اکتیو تشریف داره - خداحافظ

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

خداحافظ

  امشب گویی سیاهی شب چادری برای ماتم خورشید شده است

مبادا ستاره ای پی بر این سیل چشم هایش برد

 ماه من !

مرا ببخش اگر واژه ها را از فرار به سوی تو باز می دارم

و درون زندان سینه ام حکم به اعدام آنها میدهم

مرا ببخش اگر بستری پشت خاطره هایم برایت می سازم

که تا ابد لابه لای آن بخوابی

خداحافظ ماه من

 نوشته شده در  پنجشنبه 1395/06/4 ساعت 02:20   :توسط [فاطمه]   دوستلارین سوزلری