کودک درون من، اکتیو تشریف داره

جماعتی به همین آب چشم بیرونی 
نظر کنند و ندانند کآتشم در توست

"سعدی"


نوشته شده در 1398/10/26 ساعت 00:49 توسط Nilay باخیش