کودک درون من، اکتیو تشریف داره

یعنی من بمیرم هم دیگه باشگاه نمیرم
خانم موسوی هر چی میگفت من خیردالیامیردیم اینکه باشگاه شده پاتوق زنا یعنی چی
چطور یکی پیدا نشده اینارو لو بده
ساعت تجمع این جور زنهارو بدونم کی هست حتما همینکار میکنم
لزهای عوضی

نوشته شده در 1398/09/2 ساعت 09:03 توسط Nilay