کودک درون من، اکتیو تشریف داره

روحانی آشغال
ک...ملت تو دهنت

نوشته شده در 1398/08/26 ساعت 16:34 توسط Nilay