کودک درون من، اکتیو تشریف داره

I am very very happy
because l'm the best storyteller
Thank god


مطمئن بودم که انتخاب میشم بهترین روز برام رقم خورد
من یه قصه گو هستم
عاشقتونم بچه ها
تبریزی آلاجام باشیما  
بالاخره صحنه قصه گویی رو میترکونم 


نوشته شده در 1398/07/11 ساعت 00:06 توسط Nilay نظرات