کودک درون من، اکتیو تشریف داره

چطور اعتماد کردم آب میوه رو از دستش گرفتم و خوردم؟
اونم تو اون شرایط 
یادش که می افتم موهای تنم سیخ میشه 
با اینکه ریسک مرگباری بود باز دلم پر میزنه واسه تکرارش


پ.ن : تو هیچوقت جای من نبودی که بخوای قضاوتم کنی
پس با احترام پوخ اضافه نخور لدفن

نوشته شده در 1398/06/30 ساعت 09:49 توسط Nilay