تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - دل نوشته 1


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

خب من گناه دارم وقتی شوهر جان تا ساعت دو نصف شب

می شینه جلو تلویزیون و فوتبال می بینه منم مجبور می شم به خاطرش بیدار بمونم


کلافه ام  بدجور
[دوشنبه 1395/04/28] [07:27] [فاطمه ] کامنت