کودک درون من، اکتیو تشریف داره - نوشته 2


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

چقدر خوشحالم یعنی در پوست خود نمی گنجم
شیرینی زندگی مشترک ، تلخی مشکلات رو از بین برده
فاطمه دیگه اون فاطمه ی سابق نیست احساس میکنم ده سال جوون تر شدم
خب دیگه الان وقتشه دومین بچه رو بیاریم
دلم میخواد پسر بیارم  دخترم آبجی میخواد فکر کنم دوقلو بیارم بهتره
[پنجشنبه 1394/05/22] [23:12] [فاطمه ] کامنت