تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - گل عنکبوتی


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

تا زمانی که اسم این گل رو نمی دونستم خیلی دوسش داشتم کلیک

الان که اسمشو شنیدم دیگه ازش میترسم

چراغ ها رو که خاموش میکنی توی تاریکی ترسناک تر هم میشه اسمش گل عنکبوتی

[دوشنبه 1396/09/27] [07:50] [فاطمه ] باخیش