تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - دهمین تولد


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

دارم برا مهمونی فردا تدارک میبینم

فردا دهمین سالروز تولد دخترمه

صبح رفتم کیک سفارش دادم و کادو براش گرفتم

امسال شوهرجان هم نیست نمیدونم میتونم یه جشن حسابی بگیرم یا نه

اینم از بعد از ظهر امروز ... عزاداری محرم تو کوچه ما تموم نشده کلیک


[سه شنبه 1396/09/21] [15:39] [nilay ] باخیش