تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - پودر رخت شویی و موی سر


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

شستن موی سر با پودر رخت شویی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اینو امروز شنیدم

از کسی که سالهاست موهای سرشو با پودر رخت شویی میشوره

موهای بلند و پرپشتی هم داره خیلی هم خوش حالته موهاش

من یکی که حاضر نیستم حتی یه بار امتحان کنم
پ.ن:  قضاوت با شماست کلیک[دوشنبه 1396/09/6] [18:29] [فاطمه ] دوستلار سوزی