تبلیغات


کودک درون من، اکتیو تشریف داره - پودر رخت شویی و موی سر

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

پودر رخت شویی و موی سر

شستن موی سر با پودر رخت شویی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اینو امروز شنیدم

از کسی که سالهاست موهای سرشو با پودر رخت شویی میشوره

موهای بلند و پرپشتی هم داره خیلی هم خوش حالته موهاش

من یکی که حاضر نیستم حتی یه بار امتحان کنم
پ.ن:  قضاوت با شماست کلیک نوشته شده در  دوشنبه 1396/09/6 ساعت 19:29   :توسط [فاطمه]   دوستلار سوزی