تبلیغات


کودک درون من، اکتیو تشریف داره - اولین برف

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

اولین برف

هوا خیلی سرد شده

جون میده پنجره رو باز کنی و صدای بقیه رو در آری خخخخ

یادمه پارسال عکس از اولین برف گذاشته بودم

اینم فیلم اولین برف امسال تبریز کلیک

اونی که داد میزنه پنحره رو ببندم یکی از ۵ تا عمه هامه

 نوشته شده در  شنبه 1396/09/4 ساعت 13:03   :توسط [فاطمه]   دوستلار سوزی