تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - اولین برف


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

هوا خیلی سرد شده

جون میده پنجره رو باز کنی و صدای بقیه رو در آری خخخخ

یادمه پارسال عکس از اولین برف گذاشته بودم

اینم فیلم اولین برف امسال تبریز کلیک

اونی که داد میزنه پنحره رو ببندم یکی از ۵ تا عمه هامه

[شنبه 1396/09/4] [12:03] [فاطمه ] دوستلار سوزی