تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - نامه


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

بی اجازه کیف اسما رو نمی گردم

به نظرم اینطوری یاد میگیره که به حریم خصوصی دیگران تجاوز نکنه

دیروز بی اجازه کیفش رو نگاه کردم اینو پیدا کردم کلیک


چون میدونه از همه هنرها و خاطرات و شاهکاراش عکس میگیرم خودش خواست که از اینم بگیرم.

[شنبه 1396/07/29] [10:23] [فاطمه ] دوستلار سوزی