تبلیغات


کودک درون من، اکتیو تشریف داره - آبنبات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

آبنبات

آب نبات درست کرده بودم برا اسما که خوشحالش کنم

اومد تا آبنبات هارو دید حالش بهم خورد

گفت مامان اینا شبیه .....

یکم دقت کردم دیدم آره

بخدا حتی نمیتونستم بندازم تو سطل آشغال  کلیک


یعنی هنر شیرینی پزی رو با این کارم زیر سوال بردم
 نوشته شده در  سه شنبه 1396/07/4 ساعت 10:10   :توسط [فاطمه]   دوستلار سوزی