کودک درون من، اکتیو تشریف داره - بوی ماه مهر

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

بوی ماه مهر

پاییز رو دوست دارم یعنی عاشقشم

ولی از بوی ماه مهر و بازگشایی مدارس متنفرم چون خاطرات تلخ رو به یادم میاره

یه خاطره ای هست که دقیقا یاد  هفت سالگیم می افتم

هیچوقت نخواستم برگردم به اون روزها

لباسای دخترم بنا به درخواست دوستان کلیک

 نوشته شده در  چهارشنبه 1396/06/29 ساعت 18:16   :توسط [اوزومم]   دوستلار سوزی