تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - شهریار ۱


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

ازین پس شهریارا ما و از مردم رمیدنها

که من پیوند خاطر با غزالی مشک مو کردم
 

"شهریار"


[پنجشنبه 1396/06/23] [21:56] [فاطمه ] دوستلار سوزی