کودک درون من، اکتیو تشریف داره - شهریار ۱

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

شهریار ۱

ازین پس شهریارا ما و از مردم رمیدنها

که من پیوند خاطر با غزالی مشک مو کردم
 

"شهریار"


 نوشته شده در  پنجشنبه 1396/06/23 ساعت 20:56   :توسط [اوزومم]   دوستلار سوزی