تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - اتو سرد


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

از اینکه خیاطی رو به خوبی دارم یاد می گیرم شوهرجان خیلی خوشحاله

رفته برام از سنگ نمای ساختمان یه اتوی سرد درست کرده

چقدر با سلیقه کار کرده و چقدر ابتکار به خرج داده کلیک

[یکشنبه 1396/05/15] [13:38] [فاطمه ] دوستلار سوزی