کودک درون من، اکتیو تشریف داره - مادربزرگ ها


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

معمولا همه بچه ها مادر بزرگاشونو دوست دارند شاید هم عاشقشون هستند
چرا من از مادر بزرگم متنفرم؟؟؟؟؟
البته اصلا دوست ندارم اتفاق بدی براش بیفته
فقط نمیخوام ببینمش

[پنجشنبه 1395/02/2] [20:28] [فاطمه ] کامنت