تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - خرس با جوراب


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

خیلی دوست دارم با دور ریختنی ها کاردستی درست کنم

شوهرم از این کار بدش میاد و میگه وقت تلف کردنه ولی من میگم هنره

مجبورم وقتی اون خونه نیست این کارهارو انجام بدم

دخترم هم این کارو دوست داره و با همه وجودش کمکم میکنه اونم به خودم رفته

خرس دوختم با جوراب  کلیک

[جمعه 1396/04/9] [13:02] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری