تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - روزه


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

من همیشه میخوام...

با جدیت خاصی روزه بگیرم

و این کار رو هم میکنم

ولی کودک درونم میره خودش غذا میخوره

کودکه دیگه، روزه واسش واجب نیست خب

[یکشنبه 1396/03/28] [08:12] [nilay ] دوستلارین سوزلری