تبلیغات


کودک درون من، اکتیو تشریف داره - التماس دعا

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

التماس دعا

یک دانه ز تسبیح نماز سحرت را

                              یک بار به نام من محتاج بینداز...
                                           
تو این شب های پر فیض

التماس دعا از همه دوستای خوبم


 نوشته شده در  سه شنبه 1396/03/23 ساعت 12:49   :توسط [فاطمه]   دوستلارین سوزلری