تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - التماس دعا


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

یک دانه ز تسبیح نماز سحرت را

                              یک بار به نام من محتاج بینداز...
                                           
تو این شب های پر فیض

التماس دعا از همه دوستای خوبم


[سه شنبه 1396/03/23] [13:49] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری