تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - خوش مزه


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

وقتی آدم روزه میگیره هوس خوراکی می کنه

منکه عاشق شیرینی خانگی ام

امروز درست کردم ولی بعد افطار نتونستم بخورم

همه خوششون اومد امیدوارم شما هم خوشتون بیاد

کلیک
....... کلیک ....... کلیک

[شنبه 1396/03/13] [00:16] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری