تبلیغات


کودک درون من، اکتیو تشریف داره - نامه دخترم

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

نامه دخترم

هر چند وقت یه بار برام نامه می نویسه

نه برای اینکه من بخونم فقط برای اینکه حرف دلشو رو کاغذ بیاره

دخترمو میگم گاهی همه اونا که اذیتشون کردن رو فحش میده البته هیچوقت به زبون نمیاره

فحش فقط رو کاغذ. خخخ

این نامه رو هم از خونه مامان پیدا کردم  کلیک

نمیدونم برای چی ازم خواسته که همیشه پیشش بمونم منکه همیشه پیشش هستم

هیچوقت هم مثل بعضی از مامانا نگفتم که اگه فلان کار رو نکنی میرم و تنهات میذارم


 نوشته شده در  شنبه 1396/02/23 ساعت 13:04   :توسط [فاطمه]   دوستلارین سوزلری