تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - خوش اومدی دوست عزیز


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

ایها الذی که میایی وبم و میگی خواننده خاموش بودی و آدرس هم نمیذاری

قدمت به روی چشم

کامنتاتو عمومی بده حداقل بتونم اینجا جوابت بدم ممنونم از لطفت :)


کامنت عمومی هم حواسم نبود دستم خورد و پاک شد شرمنده

[پنجشنبه 1396/02/21] [08:33] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری