تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - بستنی در زمستان


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

- چی دوست داری بگیرم

- بستنی

- تو این سرمااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ میخوای لبو بگیرم؟

- نه من بستنی میخوام

- لبو هم شبیه بستنیه فقط رنگش فرق داره

من:

دخترم:

شوهرجان:

لبو فروش:

مکالمه من و شوهر جان امروز غروب.

بعد از خونه تکونی چایی می چسبه ولی من هوس بستنی کرده بودم 

خدا نگذره از اون لبو فروش سر کوچه البته اون تقصیری نداره شوهرجان زیادی شوخ طبعه

امشب رویای بستنی خواهم دید...


[پنجشنبه 1395/12/5] [21:16] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری