کودک درون من، اکتیو تشریف داره - تزئین غذا معجزه میکنه


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

وقتی بچه هاتون یه غذایی رو دوست ندارن  مجبورش نکنید که بخوره

 تزئینش کنید که انگشتای دستش هم باهاش بخوره کلیک

کوکوی سیب زمینی که براش درست کرده بودم و گذاشته بودم تو کیفش

رفتم مدرسه و دیدم همه رو خورده 

[سه شنبه 1395/11/26] [16:53] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری