تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - دسر آذربایجان


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

این روزها همش دلم یه چیز شیرین میخواد

از کاکائو و شکلات بدم میاد ولی دسر آذربایجان دوست دارم که ما بهش میگیم "گیگاناخ"

چند روزه همش درست میکنم و میخورم باز دلم میخواد

الانم درست کردم بفرمایید کلیک

نیم ساعت بیشتر وقت نمیخواد اینم از مواد لازم کلیک


[چهارشنبه 1395/11/20] [19:46] [nilay ] دوستلارین سوزلری