تبلیغات


کودک درون من، اکتیو تشریف داره - کسی اعصاب نداره

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

کسی اعصاب نداره

قبلنا نه کامنتی تایید میکردم نه هر روز پست میذاشتم

کسی هم کاری به کامنتای تایید نشده م و آپ های دیر به دیرم نداشت

الان وقتی چند روز نیستم یا کامنت یکی تایید نمیشه قهر میکنه

ملت اعصاب ندارن  شایدم من زیادی خاطرخواه دارم خخخ

 نوشته شده در  شنبه 1395/10/25 ساعت 15:41   :توسط [فاطمه]   دوستلارین سوزلری