تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - فارسی را پاس بداریم


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

یکی از دوستان پست قبلی کامنت داده بود که : "چرا فارسی را پاس نمیدارید؟"

والا من نوشتن زبان آذری رو دوست دارم

دفتر خاطرات و دفترچه تلفن و ... به زبان آذری نوشتم حتی همه پیامک هام و مکالمه تلگرامم

این از دفترچه تلفنم کلیک

اینم از برگ اول دفترچه خاطراتم کلیک

اینم از پیامک هام کلیک

[چهارشنبه 1395/09/24] [21:12] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری