تبلیغات

کودک درون من، اکتیو تشریف داره - پاپوش اسما


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

من بی حوصله نیستما پست قبلی رو زیاد جدی نگیرید

فقط حوصله م نمیکشه پست بذارم نه که پستام طولانیه وقت میخواد خخ

پاپوش بافتم برا اسما  کلیک

نگران نباشید برا شماها پاپوش نمیدوزم به جان پنج تا عمه هام

[جمعه 1395/09/19] [23:10] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری